The Rings - 2016 (2016)

Nội dung phim

Rings là phần 3 của tiếp theo của phim The Ring (2002) và The Ring 2 (2005), nói về cuộn băng video chết chóc, ai đã lỡ xem đoạn băng này thì sẽ gặp những sự việc kinh khủng và trải qua cái chết khủng khiếp sau 7 ngày.

Trong Rings phiên