Cửu Đại Hiệp - Lord, It*s Interest

Lịch sử, Hài hước
2016
Nhật Bản
129 phút
HD
48

Xem phim Cửu Đại Hiệp - Lord, It*s Interest phim cửu đại hiệp phần 3 phim cửu đại hiệp phần 2

Bộ phim Cửu Đại Hiệp lấy bối cảnh  Nhật Bản thế kỷ thứ mười tám và cư dân của một thị trấn nghèo có cuộc sống ít ỏi. Sau đó, chín cư dân, bao gồm Juzaburo, ấp ủ một kế hoạch cải thiện lô đất của họ  

phim cửu đại hiệp phần 3, phim cửu đại hiệp phần 2