Bao Thanh Thiên Phần 4 (Justice Bao 4) (1993)

(1993)

Nội dung phim

Bao Thanh Thiên Phần 4 (Justice Bao 4) (1993), 1993

Bao Thanh Thiên Phần 4 (Justice Bao 4) (1993)

 

Các tập trong phần IV gồm có :

Tầm thân ký (tập 1 - 6)
Diễn Viên:
Tiêu Ân Tuấn - Liễu Vân Long
Tống Đạt Dân - Liễu Vân Phi
Tăng Á Quân - Liễu Thê
Trịnh Nghi Phân - Liễu Như Nguyệt
Điền Dương - Liễu Thanh Phong
Nghiêm Trọng - Liễu Đại Sơn

Uyên Ương Hồ Điệp Mộng (tập 7 - 11)     
Diễn Viên:
Dương Hoài Dân - Thạch Vĩnh Tĩnh
Khâu Vu Đình - Thẩm Nhu và Ly Cấu
Trương Phục Kiện - Tang Bác
Hoàng Trọng Dụ - Dương Cương
Cố Quán Trung - Liễu Thanh Bình
Cao Tân Chi - Thạch Mẫu
Lưu Uyển Lâm - Thạch Thanh

Cửu Đạo Bản (tập 12 - 17)
Diễn Viên:
Dương Hoài Dân - Vương Luân
Địch Oanh - Vương Yến Yến
Triệu Vĩnh Hinh - Mạc Sầu
Tạ Bình Nam - Kinh Vô Mệnh
Thi Vũ - Nhân Tông
Trần Kỳ - Bàng Phi

Bồ Tát Lĩnh (tập 18 - 23 )
Diễn Viên:
Trương Bội Hoa - Sở Thiên Minh
Điền Dương - Vong Liễu Hòa Thượng
Cố Quán Trung - Lộ Cường
Trần Hồng Liệt - Dương Phụ
Lý Tuyền - Dương Mẫu
Tống Đạt Dân - Từ Quý
Thái Xán Đắc - Dương Ngọc Sinh

Nhà cái cá cược quốc tế One88
[X]
Nhà cái cá cược quốc tế One88
[X]
Preroll x