Bodyguards and Assassins (Thập Nguyệt Vi Thành) (2009)

(2009)

Nội dung phim

Bodyguards and Assassins (Thập Nguyệt Vi Thành) (2009), 2009

Nội dung phim Bodyguards and Assassins (Thập Nguyệt Vi Thành) (2009) tường thuật về chuyện Tôn Trung Sơn đến Hồng Kông quyên góp cho phong trào khởi nghĩa. Những người thương nhân nghĩa sĩ đảm nhận trách nhiệm tiếp đãi Tôn Trung Sơn biết được chính phủ Mãn Thanh đã phái người đến ám sát Tôn Trung Sơn. Nên đã bỏ một số tiền lớn để mời những người có võ nghệ, thân thủ cao cường để bảo vệ Tôn Trung Sơn. Và sau cùng đã thành công hộ tống Tôn Trung Sơn về đến Quảng Châu.

CHATBOX HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
[X]
[X]
Preroll x