Bồi Thẩm Đoàn - The Juror

(2019)

Nội dung phim

Bồi Thẩm Đoàn - The Juror, 2019

Bộ phim The Juror kể về  sự biện minh của một tòa án bồi thẩm, những người thảo luận về một sự kiện bất ngờ.

[X]
[X]
Preroll x