Cạm Bẫy Mặt Trăng: Mục Tiêu Trái Đất - Moontrap: Target Earth

(2017)

Nội dung phim

Cạm Bẫy Mặt Trăng: Mục Tiêu Trái Đất - Moontrap: Target Earth, 2017

Phim Cạm Bẫy Mặt Trăng: Mục Tiêu Trái Đất: Một tàu vũ trụ cổ đại lãng quên từ lâu đã phát hiện trên Trái Đất. Điều tra được thực hiện bởi Scout chở cô đến mặt trăng và rồi cô gặp các máy ấn tượng giữ gìn sự khôn ngoan của nền văn minh đã mất từ lâu.

[X]
[X]
Preroll x