Cánh Đồng Chết (The Killing Fields) (1984)

(1984)

Nội dung phim

Cánh Đồng Chết (The Killing Fields) (1984), 1984

 Một bộ phim chiến tranh và Khmer đỏ như phim tài liệu (dựa trên sự kiện có thật về hai nhà báo của New York Times một Mĩ, một Khmer trong thời kì Khmer đỏ).

CHATBOX HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
[X]
[X]
Preroll x