Câu Chuyện Của Steve Jobs (JOBS) (2013)

(2013)

Nội dung phim

Câu Chuyện Của Steve Jobs (JOBS) (2013) , 2013

Câu chuyện của Steve Jobs từ việc bỏ học đại học nửa chừng và đã để trở thành một trong những doanh nhân sáng tạo được tôn kính nhất của thế kỷ 20.

[X]
[X]
Preroll x