Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 5 (Star Wars: The Clone Wars Season 5) (2012)

(2012)

Nội dung phim

Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 5 (Star Wars: The Clone Wars Season 5) (2012) , 2012

Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 5 (Star Wars: The Clone Wars Season 5) (2012). Phần 5 là những âm mưu của 2 anh em người Sith không phải chống lại các Jedi vì sự thù hằn mà còn là một âm mưu lớn hơn cai trị cả thiên hà...

CHATBOX HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
[X]
[X]
Preroll x