Chốt Kiểm Soát - Check Point

(2017)

Nội dung phim

Chốt Kiểm Soát - Check Point, 2017

Phim Chốt Kiểm Soát: Một thông điệp bị rò rỉ, một đoạn phim chặt đầu người của các phần tử khủng bố và quân nổi dậy với âm mưu đe dọa xâm lược nước Mỹ. TJ, Roy và Rebecca cùng đội quân của mình phải đứng lên chiến đấu ngăn chặn âm mưu đen tối đó...  

[X]
[X]
Preroll x