Công Chúa Và Chàng Mai - The Princess and the Matchmaker/Marital Harmony

(2018)

Nội dung phim

Công Chúa Và Chàng Mai - The Princess and the Matchmaker/Marital Harmony, 2018

Bộ phim Công Chúa Và Chàng Mai,The Princess and the Matchmaker/Marital Harmony (2018)​  xoay quanh chuyện tuyển phò mã cho một cô công chúa bướng bỉnh Songhwa (Shim Eun Kyung) thời Joseon. Nàng Ông chúa Songhwa (Shim Eun-kyung) không chấp nhận số phận của mình phải kết hôn với người được định đoạt sẵn. Có bốn nam nhân được cho là nhân tuyển phù hợp với địa vị của cô. Từ chối việc số phận bị sắp đặt, .

CHATBOX HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
[X]
[X]
Preroll x