Cuộc Đua Tử Thần - Death Race 2050

(2017)

Nội dung phim

Cuộc Đua Tử Thần - Death Race 2050, 2017

Phim Cuộc Đua Tử Thần Năm 2050, dân số thế giới đã trở nên quá đông. Để kiểm soát dân số, chính phủ đã tổ chức cuộc đua hằng năm mang tên Cuộc Đua Tử Thần.  

[X]
[X]
Preroll x