Đặc Vụ SHIELD (Phần 6)

Agents of S.H.I.E.L.D. (Season 6) (2019)

Nội dung phim

Đặc Vụ SHIELD (Phần 6), Agents of S.H.I.E.L.D. (Season 6) 2019

Tiếp tục công cuộc bảo vệ Trái Đất của tổ chức S.H.I.E.L.D. và sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng Inhuman.

Trailer - Preview

[X]
[X]
Preroll x