Đại Mộng Tây Du 4 Phục Ma Ký - Biography Of Demon

(2018)

Nội dung phim

Đại Mộng Tây Du 4 Phục Ma Ký - Biography Of Demon, 2018

Bộ phim Đại Mộng Tây Du 4 Phục Ma Ký kể về Đường Tăng và Tôn Ngộ Không xảy ra tranh chấp về vấn đề hàng phục yêu quái, Tôn Ngộ Không sử dụng di hình hoán ảnh đại pháp đem pháp lực của mình cho Đường Tăng, còn mình biến thành học thức uyên bác không hề có pháp lực. Di Hình Hoán Ảnh đại pháp chỉ hiệu quả trong 7 ngày, hai người lấy 7 ngày làm hạn định, chia nhau tới hàng phục bàn tơ động thất tiên và Bách Mục Ma Quân tại Hoàng Hoa Quan.

CHATBOX HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
[X]
[X]
Preroll x