Đội Chống Xã Hội Đen - 2017

OCTB (2017)

Nội dung phim

Đội Chống Xã Hội Đen - 2017, OCTB 2017

Phim Đội Chống Xã Hội Đen nói về nội gián quay trở lại làm cảnh sát, cũng có nội gián, cũng nói về những khó khăn của nội gián vì phải phản bội lại người tin cậy mình, nhưng ăn đứt Sứ Đồ về độ hấp dẫn và độ thực tế. Vì đây là phim mạng nên bạo lực hơn rất nhiều, nghiêm cấm trẻ em đang cho con bú và bà mẹ dưới 16 tuổi xem phim này nhé.

  • Phim Bộ
  • CHATBOX HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
    [X]
    [X]
    Preroll x