Father of Invention (Cha Đẻ Của Những Sáng Chế) (2010)

(2010)

Nội dung phim

Father of Invention (Cha Đẻ Của Những Sáng Chế) (2010), 2010

Sau 8 năm tù, nhà sáng chế Robert Axle gặp khó khăn trọng việc hòa nhập lại với gia đình và bắt kịp các công nghệ mới của cuộc sống hiện đại. Ông quyết tâm dốc hết sức mình để lần nữa trở thành nhà sáng chế tuyệt vời.

CHATBOX HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
[X]
[X]
Preroll x