Hàn Sơn Tiềm Long

Ghost Dragon Of Cold Mountain (2020)

Nội dung phim

Hàn Sơn Tiềm Long, Ghost Dragon Of Cold Mountain 2020

Bộ phim Hàn Sơn Tiềm Long xoay quanh cuối thời Bắc Tống do Phụng Nam Thiên (Lưu Giang) thống lĩnh một đoàn binh tinh anh, phụ trách giải quyết những vụ kì án khắp nhân gian, có quyền lực sai khiến nha môn khắp nơi thậm chí là là trên cả Lục Bộ. Đô uý Chu Trường Thắng (Mã Quốc Minh) 

Nhà cái cá cược quốc tế One88
[X]
Nhà cái cá cược quốc tế One88
[X]
Preroll x