Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân - 2017

Xuan Yuan Sword: Han Cloud (N/A)

Nội dung phim

Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân - 2017, Xuan Yuan Sword: Han Cloud N/A

Phim Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân : Hoàng đế viễn cổ đánh bại ác ma, thanh kiếm của ông hóa thành kiếm khí. Những năm cuối nhà Đông Hán, kiếm khí hóa thành Hướng Vân và Mộ Vân. Tuy nhiên cặp anh em này lại thất lạc từ nhỏ...

  • Phim Bộ
  • CHATBOX HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
    [X]
    [X]
    Preroll x