Lucy In The Sky

Lucy In The Sky (2019)

Nội dung phim

Lucy In The Sky , Lucy In The Sky 2019

 Phim  Lucy In The Sky là câu chuyện về một nữ phi hành gia, khi trở về Trái đất từ ​​một nhiệm vụ thay đổi cuộc sống trong không gian, bắt đầu dần dần làm sáng tỏ và mất liên lạc với thực tế.

CHATBOX HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
[X]
[X]
Preroll x