Ma Thổi Đèn : Vu Hiệp Quan Sơn - Mojin

(2019)

Nội dung phim

Ma Thổi Đèn : Vu Hiệp Quan Sơn - Mojin, 2019

Bộ phim Mojin xoay quanh cuốn sách phong thủy dở dang - kỳ thư đệ nhất thiên hạ "Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật" được Mô Kim Hiệu Úy đời Thanh viết ra, trong đó bao gồm tất cả những thuật phong thủy âm dương, mặc dù nói "Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật" là mười sáu chữ, nhưng nói đúng ra phải là mười sáu quyển, mỗi quyển lấy một chữ trong quẻ cổ Chu Thiên làm đại biểu, tổng cộng mười sáu chữ, vậy nên mới gọi là Thập lục tự.

Nhà cái cá cược quốc tế One88
[X]
Nhà cái cá cược quốc tế One88
[X]
Preroll x