Ngày Tận Thế (The World's End) (2013)

(2013)

Nội dung phim

Ngày Tận Thế (The World's End) (2013), 2013

Năm người bạn cùng đoàn tụ trong một nỗ lực để đầu quán rượu thu thập dữ liệu sử thi của họ từ 20 năm trước đó vô tình trở thành con người của hy vọng duy nhất cho sự sống còn.

CHATBOX HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
[X]
[X]
Preroll x