Người Dơi Và Siêu Nhân: Bình Minh Của Công Lý

Batman v Superman: Dawn of Justice (2015)

Nội dung phim

Người Dơi Và Siêu Nhân: Bình Minh Của Công Lý, Batman v Superman: Dawn of Justice 2015

Batman v Superman: Dawn of Justice 2016 : là phiên bản kế tiếp của bộ phim Man Of Steel được thực hiện bởi Zack Snyder. Mục đích của bộ phim này là dọn đường cho phần kế tiếp có tên Justice League trong loạt phim về các siêu nhân anh hùng trong thế giới DC Universe.

[X]
[X]
Preroll x