Ngụy Sứ Thần

The Chosen Ones (2019)

Nội dung phim

Ngụy Sứ Thần, The Chosen Ones 2019

Bộ phim nói về vận mệnh của ba nhân vật chính là Tiêu Dật, Ngô Tín, Doãn Chính Phong bị ghi sai trong hệ thống, được trở thành người hộ mệnh, trở về nhân gian, bôn ba khắp nơi tìm cách cứu Goner.

CHATBOX HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
[X]
[X]
Preroll x