Nhất Đại Lãng Khách - The Last Wulin

(2017)

Nội dung phim

Nhất Đại Lãng Khách - The Last Wulin, 2017

Phim Nhất Đại Lãng Khách: Ba mươi năm trước đây, các lệnh của tòa án ban hành lệnh cấm vũ khí. Để kết thúc chuyện này, sát thủ Jing Zheng En hóa thân thanh kiếm treo mái, lẻn vào cung điện và đặt xuống cược với hoàng đế đầu tiên: nếu ông có thể dùng một tay để thoát khỏi tòa án mười tám huy chương vàng fatwa, cố hoàng đế sẽ cho phép các kiếm sĩ trên thế giới hoạt động trở lại.  

CHATBOX HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
[X]
[X]
Preroll x