Những Người Sống Sót : Phần 1 - 2014

The Leftovers: Season 1 (2014)

Nội dung phim

Những Người Sống Sót : Phần 1 - 2014, The Leftovers: Season 1 2014

 Phim xoay xung quanh vụ mất tích bí ẩn, trên toàn thế giới, và đặc biệt là sau một nhóm người đã bị bỏ lại trong cộng đồng ngoại ô của Mapleton. Họ phải bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của họ sau khi mất hơn 100 người.

CHATBOX HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
[X]
[X]
Preroll x