Phiên Ngoại Lão Cửu Môn: Nhị Nguyệt Khai Hoa

The Mystic Nine Side Story (2016)

Nội dung phim

Phiên Ngoại Lão Cửu Môn: Nhị Nguyệt Khai Hoa, The Mystic Nine Side Story 2016

 Phim Phiên Ngoại Lão Cửu Môn là phần ngoại truyện nói về Nhị Nguyệt Hồng và những người bạn. Phần này là câu chuyện được Nam Phái Tam Thúc kể lại những việc đã xảy ra với Nhị gia sau khi Nha Đầu qua đời, kết giao cùng với Cát An và Bạch gia, đánh đuổi quân Nhật xâm lăng...

CHATBOX HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
[X]
[X]
Preroll x