Sứ Mệnh Xuyên Không

Recontroller (2017)

Nội dung phim

Sứ Mệnh Xuyên Không, Recontroller 2017

 ứ Mệnh Xuyên Không, Recontroller 2017

Từ một người bình thường, Hiểu Minh bất ngờ được truyền đạt năng lực kiểm soát thời gian, có khả năng xuyên không đến mọi không gian. Nhưng điều này cũng mang đến nguy hiểm cho anh khi phải đương đầu với những người máy sở hữu sức mạnh, trí tuệ siêu phàm đang có âm mưu tạo dựng một thế giới không có loài người.
[X]
[X]
Preroll x