Tâm Tầm Tần Ký - 2018

A Step into the Past (2018)

Nội dung phim

Tâm Tầm Tần Ký - 2018, A Step into the Past 2018

Phim Tâm Tầm Tần Ký: Trong sự cố bất thường xảy ra trên phi thuyền Tinh Vân, phi hành gia Hạng Thiếu Long đã xuyên không hơn 2000 năm trở về thời Chiến quốc của Trung Quốc. Tại đây anh đã tham gia vào nhiều sự kiện lịch sử quan trọng dẫn đến lần đầu thống nhất Trung Hoa của nhà Tần.

  • Phim Bộ
  • CHATBOX HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
    [X]
    [X]
    Preroll x