Thiên Kiếm Tu Tiên Truyện - Heavenly Sword Biography

(2019)

Nội dung phim

Thiên Kiếm Tu Tiên Truyện - Heavenly Sword Biography, 2019

Bộ phim Thiên Kiếm Tu Tiên Truyện xoay quanh môn phái Long Hồ Sơn do trưởng môn Triệu Lâm và vợ ông là phu nhân Thái Nhi đứng đầu. Hai vợ chồng đại sư Triệu Lâm toàn tâm toàn sức tu tiên đắc đạo quyết luyện thành Cửu Chuyền Linh Đan để truyền giữ báu vật của của Thiên Kiếm Môn.

Nhà cái cá cược quốc tế One88
[X]
Nhà cái cá cược quốc tế One88
[X]
Preroll x