Tiệm Bánh Nhà Fukuyoshi - 2016

Kyoto Love Story (2016)

Nội dung phim

Tiệm Bánh Nhà Fukuyoshi - 2016, Kyoto Love Story 2016

Phim Tiệm Bánh Nhà Fukuyoshi là câu chuyện về tình yêu, tình cảm gia đình, sự hy sinh để bảo vệ truyền thống gia đình của ba chị em gái nhà Fukuyoshi có cửa tiệm wagashi* 450 năm ở Kyoto.

  • Phim bộ
  • CHATBOX HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
    [X]
    [X]
    Preroll x