Trùm, Cớm và Ác Quỷ

The Gangster, the Cop, the Devil (2019)

Nội dung phim

Trùm, Cớm và Ác Quỷ, The Gangster, the Cop, the Devil 2019

Trùm, Cớm và Ác Quỷ dự kiến được chiếu trên toàn quốc vào tháng 6/2019. Phim sẽ là cuộc đi săn của người tạo ra luật – Cớm, kẻ chuyên phá luật – gã Trùm – trước kẻ giết người hàng loạt mà họ gọi là Ác Quỷ.

Trailer - Preview

Nhà cái cá cược quốc tế One88
[X]
Nhà cái cá cược quốc tế One88
[X]
Preroll x