Vạch Mặt Điệp Viên

The Spy Who Fell to Earth (2019)

Nội dung phim

Vạch Mặt Điệp Viên, The Spy Who Fell to Earth 2019

Bộ phim Vạch Mặt Điệp Viên kể về nhà sử học đầy tham vọng vạch mặt các điệp viên vĩ đại nhất thế giới, tạo ra các sự kiện dẫn đến cái chết bí ẩn của ông.

Trailer - Preview

[X]
[X]
Preroll x