Vệ Tử Phu

The Virtuous Queen Of Han (2019)

Nội dung phim

Vệ Tử Phu, The Virtuous Queen Of Han 2019

Bộ phim Vệ Tử Phu xoay quanh cuộc đời của Vệ Tử Phu, nàng xuất thân thấp hèn, nhập cung sau khi hạ sinh trưởng tử Lưu Cư cho Lưu Triệt, nên Hán Vũ Đế Lưu Triệt đã đích thân phong nàng làm vị hoàng hậu thứ 2, sau khi phế bỏ hoàng hậu Trần A Kiều.

[X]
Nhà cái cá cược quốc tế One88
[X]