Vô Vấn Tây Đông - Forever Young

(2018)

Nội dung phim

Vô Vấn Tây Đông - Forever Young, 2018

Bộ phim Forever Young xoay quanh câu chuyện về bốn thế hệ trải qua một trăm năm lịch sử Trung Quốc hiện đại. Mỗi thế hệ phải đối mặt với những thách thức độc đáo của riêng mình. Để chống lại tham nhũng của công ty, những thử thách và khổ nạn của cuộc cách mạng văn hóa, và nghĩa vụ của một quốc gia đối với quốc gia trong thời chiến, họ phải đối mặt với việc lựa chọn con đường cá nhân của họ trong lịch sử. Nhưng vì những thách thức và xáo trộn của mỗi thế hệ có thể khác nhau khi thời gian thay đổi, những gì học được trong quá khứ không thể giúp làm thay đổi những lựa chọn được đưa ra trong tương lai khi nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Nhà cái cá cược quốc tế One88
[X]
Nhà cái cá cược quốc tế One88
[X]
Preroll x