X-Men: The Last Stand (Dị Nhân 3: Phán Quyết Cuối Cùng) (2006)

(2006)

Nội dung phim

X-Men: The Last Stand (Dị Nhân 3: Phán Quyết Cuối Cùng) (2006), 2006

Đây là đỉnh điểm cuộc đấu tranh của những dị nhân với loài người. Một bên là cộng đồng dị nhân ác với âm mưu thống trị thế giới, một bên là những dị nhân lương thiện của trường đào tạo do Xavier đứng đầu. Cuộc chiến không khoan nhượng với khẩu hiệu: “Một người vì mọi người” và “Kẻ mạnh sẽ chiến thắng”.

CHATBOX HỖ TRỢ THÀNH VIÊN
[X]
[X]
Preroll x