Xứ Thần Tiên

In The Realm Of Fancy (2019)

Nội dung phim

Xứ Thần Tiên, In The Realm Of Fancy 2019

Bộ phim Xứ Thần Tiên kể về chàng trai tên là Lý Huyền , vốn có xuất thân từ chốn danh môn , là một người có học thức uyên bác nên anh phản đối kịch liệt mê tín dị đoan. Trái ngược với anh , có một thanh niên xuất thân bần hàn tên là Trình Giảo Kim lại thích nghiên cứu tiên thuật.

[X]
[X]
Preroll x